"Panopticum autorskie w sześciu częściach – Podróże, Publicystyka, Poezja, Proza, Photos i Pakamera".

O AUTORZE

image 1
fot. Aneta L., Toronto, 2010

Krzysztof Kasprzyk (rocznik 1946) – emerytowany nauczyciel, wolny dziennikarz, poeta, podróżnik. Absolwent studiów geograficznych Uniwersytetu Gdańskiego i dziennikarskich Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany ze studenckim ruchem kulturalnym – klub Żak w Gdańsku (1967- 1968 i 1975 -1979) i Riviera-Remont w Warszawie (1971 – 1975).

Za zorganizowanie w DKF "Kwant" przy Rivierze-Remont, międzynarodowego sympozjum "Film i literatura latynoamerykańska", otrzymał w 1975 roku nagrodę Polityki im. S.Allende (wspólnie z A. Słowickim i A. Packiem).

Udział w sierpniowym strajku roku 1980 w Stoczni Gdańskiej, jako osoba wspomagająca strajk. Autor dwóch popularnych utworów strajkowych - "Piosenka dla córki" i "Postulat 22".

W 1981 roku wyjeżdża do Berlina Zachodniego, gdzie go zastaje stan wojenny. Współtworzy Grupę Roboczą "Solidarność", którą kieruje w latach 1981- 1983; zakłada w Berlinie miesięcznik Przekazy, wychodzący w latach 1981- 1984.

W marcu 1984 roku wyjeżdża na stypendium uniwerytetu St. Francis Xavier w Antigonish (Nowa Szkocja, Kanada) i w rok później przeprowadza się do Toronto, gdzie mieszka do dzisiaj.

Od 1989 roku uczył w polskiej szkole sobotniej, a potem w szkole sobotniej przy konsulacie polskim w Toronto (do 2017 roku). Od roku 2011 był nauczycielem w kanadyjskich liceach Katolickiego Wydziału Oświaty w Toronto (również do 2017).

Dzięki dwóm miesiącom wakacji i możliwości specjalnych urlopów (roczny, a potem półroczny) zaczął podróżować nadrabiając dawne zamknięcie w PRL-u. Najpierw zjeździł Europę, a potem trzykrotnie wybrał się do Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Patagonii (2011, 2014 i 2018), gdzie zamieszkał na pół roku (2018). Zwiedził także niemal całą Kanadę i parę stanów USA.

W roku 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada dwie małe ojczyny – Sopot, gdzie mieszkał przez 21 lat; drugą stała się miejscowość El Chalten w Patagonii, ktorą najpierw odwiedził a potem zamieszkał w niej przez pół roku.

KONTAKT


Krzysztof Kasprzyk

Howard St. 202-99

Toronto, ON, M4X 1K1

Canada

kasprzchrs@aol.com

+ 48 (416) 928 27 63